top of page

BELONINGSBELEID

Stichting V.O.G.W. heeft geen personen in loondienst.

Sinds 2016 vervult één ingezetene van Stichting V.O.G.W. zijn/haar taken binnen de kaders van de participatiewet.

Een ieder krijgt eventuele gemaakte onkosten vergoed.

 

bottom of page