top of page

FINANCIEEL VERSLAG

2022

Saldo per 01.01.2022                                    € 4.615,04

Ontvangen subsidies (nat.)                           € 1.138,00

Ontvangen subsidies (int.)                            €        nihil

Ontvangen sponsorships bedrijven (nat.)   € 1.250,00

Ontvangen sponsorships bedrijven (int.)    €        nihil

Ontvangen donaties particulieren (nat.)      €      80,00

Ontvangen donaties particulieren (int.)       €        nihil

Ontvangen donaties verenigingen (nat.)     €     150,00

Ontvangen donaties verenigingen (int.)      €         nihil

Ontvangen onkostenvergoedingen              €    232,50

Opbrengst collectes tijdens activiteiten      €      75,00

Ontvangen overige inkomsten                     €    220,00

Totale uitgaven/onkosten                             € 2.638,73

Saldo per 31.12.2022                                    € 5.121,81

2023 (1e kwartaal)

Saldo per 01.01.2023                                    € 5.121,81

Ontvangen subsidies (nat.)                           € 1.150,00

Ontvangen subsidies (int.)                            €        nihil

Ontvangen sponsorships bedrijven (nat.)   €    465,00

Ontvangen sponsorships bedrijven (int.)    €        nihil

Ontvangen donaties particulieren (nat.)      €      55,00

Ontvangen donaties particulieren (int.)       €        nihil

Ontvangen donaties verenigingen (nat.)     €         nihil

Ontvangen donaties verenigingen (int.)      €         nihil

Ontvangen onkostenvergoedingen              €        nihil

Opbrengst collectes tijdens activiteiten      €        nihil

Ontvangen overige inkomsten                     €    902,50

Totale uitgaven/onkosten                             €    534,78

Saldo per 31.12.2023                                    €

bottom of page