top of page

FINANCIEEL VERSLAG

2023

Saldo per 01.01.2023                                    € 5.121,81

Ontvangen subsidies (nat.)                           € 1.250,00

Ontvangen subsidies (int.)                            €        nihil

Ontvangen sponsorships bedrijven (nat.)   €    865,00

Ontvangen sponsorships bedrijven (int.)    €        nihil

Ontvangen donaties particulieren (nat.)      €      55,00

Ontvangen donaties particulieren (int.)       €        nihil

Ontvangen donaties verenigingen (nat.)     €         nihil

Ontvangen donaties verenigingen (int.)      €         nihil

Ontvangen onkostenvergoedingen              €      90,00

Opbrengst collectes tijdens activiteiten      €        nihil

Ontvangen restituties                                    €    220,00

Ontvangen restituties (eenmalig)                 €    674,55

Ontvangen overige inkomsten                     €         7,95

Totale uitgaven/onkosten                             € 1.793,96

Saldo per 31.12.2023                                    € 6.490,35

bottom of page