top of page

BATTLE INFO

The elimination of a German bridgehead on the south bank of the river Bergsche Maas north of the village Sprang-Capelle.

Allied forces involved:

1st Polish Armoured Division.

47 Royal Marine Commando and No. 5 Troop (Norwegian) / 10 Inter Allied Commando.

4th Canadian Armoured Division. 

De uitschakeling van een Duits bruggenhoofd aan de zuidoever van de rivier De Bergsche Maas ten noorden van het dorp Sprang-Capelle.

Betrokken geallieerde strijdkrachten:

1st Polish Armoured Division.

47 Royal Marine Commando en No. 5 Troop (Norwegian) / 10 Inter Allied Commando.

4th Canadian Armoured Division.

bottom of page