top of page

PUBLICATIONS

PDF (in Dutch)

'The battle for Kapelshe veer - mistake after mistake' (monument & information panel).

Format: PDF.

Price: for free.

Send us an e-mail and we will send you a free copy!

PDF (Nederlandstalig)

'De strijd om Kapelsche veer - fout na fout' (monument & informatiebord).

Format: PDF.

Prijs: gratis. 

Stuur ons een e-mail en wij sturen u een gratis exemplaar!

bottom of page