top of page

REVIEWS

Lecture:

"What a presentation, what a professional and what a dedicated man Marius Heideveld is. I've almost never witnessed a lecture before where the public got involved like this.

It became very clear what happened at the bridgehead Kapelsche veer (now 65 years ago).

A few times Marius stated "I am only an amateur", but he was not believed by anyone present. What an evening!"

Lecture:

"Very interesting subject, good speaker and a great presentation! What we heard and saw reached a very high level. The way everything was presented and the amount of knowledge Mr. Heideveld had, was impressive. I've rarely experienced this quallity before.

Fantastic! Thank you very much and success for the future!"

Publication "Mistake after mistake":

"I thought I knew the true story, but this PDF made me aware of the fact that I only knew about 10%.

As a Dutchman, and living close to Kapelsche veer, I felt ashamed. But luckely we have men like Marius.

If I were him, I would have stepped out of this voluntary job long time ago. But no, he persevered! Well done!

Guided tour:

"No need for an encyclopedia when you have Marius by your side!"

Lezing:

"Wat een presentatie, wat een professional en wat een bevlogen man die Marius Heideveld. Zelden was ik bij een lezing, waar de belangstellenden er zo bij betrokken werden.

Onvoorstelbaar duidelijk werd nu wat zich daar, nu precies 65 jaar geleden, rondom het bruggenhoofd heeft afgespeeld.

Dat Marius zich een paar maal als "ik ben maar een amateur" presenteerde geloofde natuurlijk niemand. Wat een avond!" 

Lezing:

"Zeer interessant onderwerp, prima redenaar en een geweldige presentatie! Wat we hoorden en zagen, was van een zeer hoog niveau.

De manier waarop het gebracht werd en ook de hoeveelheid kennis van de heer Heideveld was indrukwekkend. Deze kwaliteit heb ik zelden meegemaakt. Geweldig! Hartelijk dank, en nog veel succes!"

Publicatie "Fout na fout":

"Ik dacht dat ik het ware verhaal kende, maar door dit PDF bestand realiseerde ik mij dat ik slechts zo'n 10% kende.

Als Nederlander, die ook nog eens dicht bij Kapelsche veer woont, voelde ik mij beschaamd. Gelukkig hebben we mannen als Marius.

Als ik hem was, was ik al lang geleden met dit vrijwilligerswerk gestopt. Maar nee, hij hield vol! Goed gedaan!

Rondleiding:

"Geen behoefte aan een encyclopedie als je Marius aan je zijde hebt!"

bottom of page